Abscés cerebral

L’abscés cerebral requereix un tractament neuroquirúrgic urgent. Els abscessos cerebrals poden ser d’origen hematògen (infecció habitualment a la boca o al pulmó que es dissemina al cervell a través del torrent sanguini) o per contigüitat en casos d’infecció a l’oïda o els sins paranasals. L’objectiu de la cirurgia és evacuar el pus i identificar el gèrmen causant de la infecció mitjançant cultiu microbiològic. L’evacuació pot realitzar-se a través d’un forat de trèpan o una craniotomia en els casos d’abscessos superficials o a través d’una punció estereotàxica o assistida per neuronavegació en el cas d’abscessos profunds. Si existeix pus en el sistema ventricular pot ser necessària la col·locació d´un drenatge ventricular extern.

 

Posteriorment es requerirà un tractament antibiòtic prolongat durant 4-6 setmanes.

Tractaments:

 

Tractament microquirúrgic dels abscessos cerebrals

Biòpsia o punció cerebral assistida per neuronavegació o guía d´estereotàxia

Drenatge ventricular extern

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online