Hematoma subdural crònic

És un hematoma crònic d’aspecte líquid que es forma en l’espai subdural (entre la meninge i el cervell) a conseqüència d’un traumatisme cranial lleu que moltes vegades passa desapercebut. L’edat avançada i el tractament antiagregant plaquetari o anticoagulant són factors de risc per a la seva ocurrència. Habitualment es presenta a les 2-3 setmanes del traumatisme. Alguns dels símptomes de presentació poden ser cefalea, inestabilitat per a la marxa, desorientació, hemiparèsia o incontinència urinària.

 

El tractament quirúrgic consisteix en la realització d’un petit trèpan per a aspirar l’hematoma amb una sonda, que habitualment es deixa a l’espai subdural durant 24 hores per a eliminar les restes de l’hematoma.

Tractaments:

 

Twist drill i evacuació d´hematoma subdural crònic

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online