Hidrocefàlia

Aquesta malaltia ocorre per l’acumulació de liquid cefaloraquidi (LCR) cerebral i sol ser deguda a una alteració dels processos fisiològics de reabsorció d’aquest líquid que ocorren en alguns pacients. Sol manifestar-se en adults majors de 60 anys en forma d’alteració progressiva de la marxa, incontinència d’esfínters i alteracions cognitives. El tractament habitual és la implantació d’una derivació ventriculoperitoneal (DVP).

 

La malaltia pot diagnosticar-se mitjançant una ressonància magnètica cerebral practicada en aquells casos en què se sospiti aquesta malaltia. Abans de l’implant de la DVP sol ser necessària alguna prova confirmatòria com un tap test o un test d’infusió. El tap test consisteix en la realització d’una punció lumbar evacuadora per a comprovar si existeix un benefici clínic. El test d’infusió consisteix en la realització d’un estudi de la pressió d’LCR mentre s’instil.la sèrum fisiològic a nivell lumbar per a comprovar si la corba de pressió de LCR està alterada.

 

En cas de confirmació diagnòstica, l’implant d’una DVP permet tractar de manera eficaç els símptomes.

 

La DVP és una vàlvula que connecta el sistema ventricular cerebral amb el peritoneu a través d’un tub de silicona que s’implanta en el plà subcutani.

 

Algunes d’aquestes vàlvules són programables podent-se controlar la pressió d’obertura per a ajustar-la en funció dels símptomes.

Hidrocefalia crónica del adulto
Hidrocefalia crónica del adulto

Tractaments:

 

Derivació ventriculoperitoneal de LCR de pressió fixa o programable

Derivació lumboperitoneal de LCR

Registre invasiu de pressió intracranial a nivell cerebral i lumbar

Test d´ infusió de Katzman i tap test

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online