Tecnologia

El microscopi quirúrgic és una eina indispensable en Neurocirurgia. La magnificació òptica permet realitzar les cirurgies amb una major precisió,…
És una eina molt precisa i molt útil per al tractament de la patologia tumoral. Permet fragmentar i aspirar els tumors cerebrals…
L´utilització de RX intraoperatoris és necessària en un gran nombre de procediments. Es necessita en la patologia lumbar per a identificar el…
L´utilització de neuronavegació cranial intraoperatòria és extremadament útil per a la localització i delimitació dels tumor…
L´utilització de navegació espinal permet l´implantació de cargols transpediculars de forma segura. Mitjançant aquesta tècnica, el risc…
Indicat en aquells casos en els quals es necessiti conèixer la rel.lació d’algunes àrees cerebrals eloqüents (àrees de llenguatge, moviment…
Consisteix en l’estimulació elèctrica cerebral intraoperatòria tant a nivell del còrtex cerebral com de la substància blanca subcortical per…
La monitorització intraoperatòria permet l’avaluació contínua d’algunes funcions del sistema nerviós (encèfal, medul·la espinal,…
Mitjançant l´utilització d’una guia estereotàxica es pot arribar a qualsevol punt de l’encèfal amb una precisió màxima i un marge d’error inferior…
A Neurocirugia Avanzada BCN disposem del més modern software de planificació tridimensional per a implant d’elèctrodes d’estimulació…
Consisteix en la reconstrucció d’un defecte ossi cranial mitjançant una cranioplàstia personalitzada d’acord amb la forma…
El test d’infusió de Katzman està indicat quan es sospita l’existència d’hidrocefàlia crònica de l’adult. Consisteix en la realització d’una…
Consisteix en l’implant d’un sensor intraparenquimatós cerebral per a registrar la pressió intracranial. El sensor és una fibra…
Els tractaments amb radiofreqüència solen aplicar-se per al tractament del dolor crònic. El tractament més freqüent és la rizòlisi lumbar…
L’ozó per a ús medicinal consisteix en una mescla d’oxigen i ozó administrat amb l’objectiu d’alleujar el dolor. Es creu que pot tenir propietats…

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online