Tractaments

Tractaments per a patologies de columna i medul.lar

 • Microdiscectomia lumbar
 • Microdescompressió quirúrgica del canal lumbar (recalibratge microquirúrgic)
 • Microforaminotomia lumbar
 • Artrodesi lumbar semirígida amb dispositius interespinosos
 • Artrodesi transpedicular percutània con barra dinàmica
 • Artrodesi transpedicular percutànea con barra rígida i injert posterolateral
 • TLIF: Artrodesi lumbar intersomàtica transforaminal
 • Cifoplastia lumbar i dorsal percutània
 • Microdiscectomia cervical i artrodesi por via anterior amb intersomàtica
 • Microdiscectomia cervical i artroplàstia amb pròtesi discal
 • Microdiscectomia cervical anterior i artrodesi amb injerto intersomàtic i placa cervical anterior
 • Corporectomia cervical anterior i artrodesi con cilindre-placa
 • Microdiscectomia cervical per via posterior (tècnica d´Scoville)
 • Microforaminotomia cervical per via posterior
 • Microdescompressió quirúrgica del canal cervical (recalibratge microquirúrgic)
 • Artrodesi cervical per via posterior
 • Artrodesi occipito-cervical
 • Artrodesi dorsal percutània per via posterior
 • Tractament microquirúrgic de tumors vertebrals, intraraquídis i intramedul.lars
 • Infiltració facetària lumbar i cervical
 • Infiltració epidural i foraminal
 • Rizòlisi lumbar i cervical amb radiofreqüència
 • Estimulació medul.lar de cordons posteriors per a tractament del dolor crònic
 • Ozonoterapia

Tractaments para patologies cerebrals i cranials

 • Tractament microquirúrgic de tumors cerebrals i intraventriculars
 • Tractament microquirúrgic de l´angioma cavernós
 • Tractament microquirúrgic de l´hemorràgia cerebral espontània
 • Tractament microquirúrgic dels abscessos cerebrals
 • Tractament microquirúrgic dels quists aracnoidals
 • Mapping cerebral en pacient despert
 • Biòpsia o punció cerebral assistida per neuronavegació o guía d´estereotàxia
 • Tractament de la malformació de Chiari amb reconstrucció de fossa posterior
 • Registre invasiu de pressió intracranial a nivell cerebral i lumbar
 • Test d´ infusió de Katzman i tap test
 • Drenatge ventricular extern
 • Drenatge lumbar extern
 • Derivació ventriculoperitoneal de LCR de pressió fixa o programable
 • Derivació lumboperitoneal de LCR
 • Tractament microquirúrgic del traumatisme cranial (contusions cerebrales, hematoma epidural i subdural agut)
 • Twist drill i evacuació d´hematoma subdural crònic
 • Craniectomia descompressiva
 • Cranioplàstia personalitzada

Tractaments per a patologies funcionals i dolor

 • Implant de dispositius d´estimulació cerebral profunda recarregables en malaltia de Parkinson, trastorns de moviment, trastorn obsessivo-compulsiu i dolor crònic.
 • Capsulotomia anterior amb termocoagulació en el trastorn obsessivo-compulsiu
 • Microregistre neuronal
 • Tractament microquirúrgic de l´ epilèpsia farmacoresistente: amigdalohipocampectomia
 • Estimulació del nervi vague
 • Compressió percutània del gangli de Gasser (tècnica de Mullan)
 • Termocoagulació percutània del gangli de Gasser
 • Microdescompressió quirúrgica del nervi trigèmin (neuràlgia trigeminal)
 • Microdescompressió quirúrgica del nervi facial (espasme hemifacial)
 • Infiltració facetària lumbar i cervical
 • Infiltració epidural i foraminal
 • Rizòlisi lumbar i cervical amb radiofreqüència
 • Implant de dispositius d´estimulació medul.lar de cordons posteriors
 • Implant de dispositius d´estimulació cortical cerebral
 • Ozonoterapia
 • Test de baclofè intratecal
 • Implant de dispositius de baclofè intratecal per a l´espasticitat

Tractaments per a patologies de nervi perifèric

 • Microdescompressió del nervi medià
 • Microdescompressió del nervi cubital

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online