Traumatisme cranial

Un traumatisme cranial pot ser potencialment molt greu a causa de l’ocurrència de lesions cerebrals. La gravetat d’un traumatisme cranial ve marcada pel nivell de consciència que presenta el pacient després del traumatisme. Aquells pacients que presenten una situació de coma requereixen un tractament urgent a causa del risc vital i de seqüeles greus. Existeixen múltiples lesions cranials i cerebrals que poden ocórrer després d’un traumatisme com són la fractura cranial, hematoma epidural, hematoma subdural agut, contusions cerebrals, swelling (edema) cerebral. El principal perill després d’un traumatisme és un augment de la pressió intracranial que pot comprometre la vida del pacient. Per a corregir l’augment de la pressió intracranial pot ser necessària l’evacuació quirúrgica dels hematomes a través d’una craniotomia. En ocasions també pot ser necessària la inducció d’un coma farmacològic i una monitorització invasiva de la pressió intracranial. En casos extrems en els quals el tractament mèdic no és efectiu pot ser necessària la realització d’una craniectomia descompressiva.

Tractaments:

 

Tractament microquirúrgic del traumatisme cranial (contusions cerebrales, hematoma epidural i subdural agut)

Registre invasiu de pressió intracranial a nivell cerebral

Drenatge ventricular extern

Craniectomia descompressiva

Cranioplàstia personalitzada

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online