Tumors vertebrals, intraraquidis i medul.lars

Els tumors vertebrals són aquells que afecten la columna vertebral. Existeixen tumors ossis primaris en aquesta regió de l’organisme però el tumor vertebral més freqüent en l’adult és la metàstasi. Es tracta d’un implant d’un tumor que neix en un altre òrgan, habitualment el pulmó, la mama o la pròstata (metàstasis vertebrals més freqüents).

 

Els tumors vertebrals es poden manifestar en forma de dolor a l’esquena o una fractura vertebral patològica. Si afecten l’interior del cordó medul·lar poden donar símptomes neurològics com a dèficit de moviment, dèficit de sensibilitat i alteració del control d’esfínters.

 

Els tumors intraraquídis són aquells localitzats a l’interior del canal raquidi o a l’interior de la medul·la espinal. Solen ocasionar habitualment símptomes neurològics. Els tumors més freqüents en aquesta localització són el meningioma, schwannoma (neurinoma), ependimoma, ependimoma mixopapilar o gliomes difusos.

 

La cirurgia pot estar indicada en el tractament de les metàstasis vertebrals en funció de l’extensió de la malaltia sistèmica, l’estat general del pacient i el nombre de vèrtebres afectades. L’objectiu de la cirurgia és realitzar una resecció del tumor el més àmplia possible, descomprimir la medul·la i estabilitzar la columna amb un sistema de artrodesi vertebral. Després de la cirurgia és necessari un tractament de radioteràpia.

 

La cirurgia és indispensable en el cas dels tumors intraraquídis ja que, a part d’aconseguir una descompressió de les estructures neurològiques, la intervenció quirúrgica pot ser curativa en un gran nombre de pacients (meningiomes, neurinomes i ependimomes)..

 

La monitorització neurofisiològica intraoperatòria és indispensable per a disminuir el risc d’afectació neurològica en aquestes cirurgies.

Tumor-medular-01
Tumor-vertebral-01

Tractaments:

 

Tractament microquirúrgic de tumors vertebrals, intraraquídis i intramedul.lars

Artrodesi transpedicular percutànea amb barra rígida i injert posterolateral

Microdescompressió quirúrgica del canal lumbar (recalibratge microquirúrgic)

Cifoplastia lumbar i dorsal percutània

Corporectomia cervical anterior i artrodesi amb cilindre-placa

Microdescompressió quirúrgica del canal cervical (recalibratge microquirúrgic)

Artrodesi cervical per via posterior

Artrodesi occipito-cervical

Artrodesi dorsal percutània per via posterior

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online